Työpaikkahammashoito

Työpaikkahammashoidossa yritys maksaa työntekijän vuosittaiset hammashoidon kustannukset, joko kokonaan tai osittain. Tavanomainen hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu. Yrityskohtaisesti on sovittavissa palvelujen laajuus ja järjestelyt joustavasti. Työpaikkahammashoito on etu yritykselle ja henkilökunnalle.

Edellytyksenä työpaikkahammashoidolle on kirjallinen päätös yritykseltä, jossa tarjotaan sitä kaikille työntekijöille. Päätöksestä tulee ilmetä, kuinka hammashoitoa korvataan. Etuuden tulee olla tavanomainen sekä kohtuulinen ja koskea koko henkilökuntaa. Tällöin yritys voi itse määritellä mitä hoitotoimenpiteitä korvataan.

Hammashoidossa ennaltaehkäisy ja säännöllisyys ovat avain asemassa ja edesauttaa yleisterveyden ylläpitämistä samoin kuin työkykyä. Työpaikkahammashoidosta maksetaan KELA korvaus tavanomaisesti.

Ota yhteyttä ja tehdään sopimus

Sauli Haahtela, 09592200